Temat
Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zabudowy kwartału położonego pomiędzy ul. Świemirowską i al. Niepodległości w Sopocie
Faza
Projekt konkursowy - III Nagroda
Inwestor
Miasto Sopot
Miejsce
Sopot, ul. Świemirowska, al. Niepodległości
Powierzchnia
1830 m²
Projektanci
arch. Krzysztof Szczepański
arch. Mikołaj Stech
Publikacje
Opis
Projektowana zabudowa ma za zadanie wytworzyć brakującą na analizowanym odcinku pierzeję Al. Niepodległości i jednocześnie zamknąć kwartał, by zapewnić mieszkańcom odseparowaną od zgiełku arterii komunikacyjnej, przyjazną i bezpieczną przestrzeń półpubliczną. Projektowane budynki ulokowane zostały główną kalenicą prostopadle do al. Niepodległości, kontynuując tym samym kierunki wytworzone przez zabudowę sąsiadującą. Podkreślone wykuszami elewacje szczytowe, wyeksponowano od strony al. Niepodległości.
Bryła i wygląd projektowanych obiektów, stanowi efekt nałożenia na siebie uwarunkowań wynikających z analiz wzajemnego przesłaniania i zapewnienia wymaganego czasu nasłonecznienia, zarówno dla zabudowy projektowanej, jak i istniejącej. W związku z wyłączeniem w regulaminie konkursu możliwości realizacji podziemnej hali garażowej, budynki w poziomie parteru połączone zostały parterową halą garażową. Projektowane obniżenie brył pomiędzy budynkami B1 i B2 w miejscu łącznika, stanowi dodatkowe podkreślenie i wyeksponowanie historycznej bryły budynku zabytkowego, poprzez ujęcie jej w "kadrze" widocznym z al. Niepodległości.

Budynki zostały zaprojektowane z użyciem materiałów mających na celu połączenie wizerunku nowej zabudowy z istniejącą oraz uzyskania spójności przestrzennej w terenie zagospodarowanym obiektami o różnym charakterze i gabarycie. Stonowana kolorystyka budynków i rytmiczne podziały okien, mają na celu stworzenie prostych i porządkujących otaczającą przestrzeń elewacji.