Temat
Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim
Faza
Projekt konkursowy
Inwestor
Województwo kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
376m²
Projektanci
arch. Mikołaj Stech
arch. Agnieszka Szanowska
Opis
Założeniem projektu było stworzenie domu jednorodzinnego  wpisującej się w krajobraz przedmieść oraz wsi województwa kujawsko-pomorskiego, czerpiącego z cech architektonicznych zabudowy województwa jako przykład architektury dzisiejszych czasów, projektowanej z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz poszanowaniem, wypracowanych prze lata kanonów architektury jednorodzinnej regionu. Projekt zakłada realizację budynku o kameralnym charakterze, który może zostać lokalizowany na przedmieściach oraz w rejonach wiejskich całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Obecnie na przedmieściach miast powstają domy odpowiadające dzisiejszym wymaganiom odnośnie powierzchni mieszkalnej. Często są to budynki duże o powierzchni przekraczającej 200-250 m², których bryła jest znacznie większa niż domy niegdyś spotykane na wsiach. Przedstawiony projekt domu składa się z dwóch głównych brył połączonych szklanym łącznikiem. Rozbicie bryły pozwoliło uzyskać ciekawy podział przestrzenny działki jak i budynku, kreujący przestrzenie o różnej funkcji oraz charakterze.  Poprzez rozbicie został uzyskany również kameralny charakter architektury odpowiadający niegdyś spotykanym budynkom na wsiach, jednocześnie spełniając dzisiejszy wymóg wielkości powierzchni mieszkalnej.
Projekt zakłada również odniesienia do tradycyjnych rozwiązań architektonicznych tworzących charakter wiejskiej zabudowy jednorodzinnej, poprzez zastosowanie charakterystycznego podcienia przy strefie wejściowej, wykorzystanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych oraz charakterystyczne deskowanie elewacji szczytowej. W projekcie zastosowano szereg technologii zmniejszających wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzania, wentylacji oraz dostarczenia energii elektrycznej. Ogrzewanie budynku realizowane jest za pomocą gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci odwiertów gruntowych. Pomieszczenia zostały wyposażone w instalacje ogrzewania podłogowego odpowiednią dla pomp ciepła. Na poddaszach został zlokalizowany system rekuperacji powietrza, ogrzewający świeże powietrze przepływające z zewnątrz do budynku co znacznie ogranicza straty ciepła podczas wentylowania pomieszczeń. Dodatkowym atutem pod względem ogrzewania budynku jest jego usytuowanie względem stron świata. Pomieszczenia mieszkalne z największą ilością przeszkleń zostały skierowane w stronę ekspozycji słonecznej, tak aby zyskiwać z energii słonecznej, natomiast przy elewacji północnej zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne, które nie wymagają  wysokiej temperatury. Budynek został ocieplony grubą warstwą termoizolacji z wełny mineralnej grubości 25 cm dla ścian i 30 cm dla dachu oraz wyposażony w okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.We wschodniej części działki zlokalizowano przydomową elektrownię wiatrową oraz zbiornik wody opadowej używanej do spłukiwania toalet oraz do podlewania terenów zielonych.Ważnym jest również dobór materiałów naturalnych tj. łupka kamiennego oraz drewna do wykończenia elewacji. Materiały te powinny być pozyskiwane od lokalnych dostawców w celu obniżenia ilości energii używanej do transportu na plac budowy.