Temat
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny "Śródmieście - Inaczej"
Faza
Projekt konkursowy - Nagroda główna - II Miejsce
Inwestor
Fundacja "Animatica" Szczecin
Miejsce
Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Projektanci
arch. Krzysztof Szczepański
arch. Mikołaj Stech
Publikacje
Opis
Projekt jest efektem poszukiwań sposobów rewitalizacji historycznej tkanki miasta oraz prób jego przywrócenia mieszkańcom poprzez nadanie nowej jakości przestrzeniom publicznym. Ponowne spowodowanie atrakcyjności śródmieść oraz zmiana negatywnego wizerunku jest zadaniem trudnym. Projekt zakłada osiągnięcie tego celu poprzez nową formę zagospodarowania wnętrza kwartału kamienic, wytyczenie nowych pasaży pieszych, gradacje przestrzeni na publiczną i półpubliczną oraz nowe połączenia komunikujące kwartał z otaczającym parkiem, jak i zmianę wizerunku zabudowy istniejącej.